Çanakkale İlinde 6 Şubat 2017 tarihinde başlayan ve halen devam eden depremler nedeniyle bölgede önemli oranda yapı hasar görmüştür. Bu bağlamda bölgede incelemeler yapmak üzere Mühendislik Fakültesi tarafından, Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Serkan SAĞIROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Mustafa Özgür YAYLI, Yrd.Doç.Dr.Ali MARDANİ-AGHABAGLOU, Arş.Gör.Mehmet Ömer TİMURAĞAOĞLU, Arş.Gör.Cavit SERHATOĞLU ve Arş.Gör.Süleyman ÖZEN den oluşan heyet bölgede inceleme yapmak üzere 12.02.2017 Pazar günü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bölgeye gönderildi. Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU başkanlığında bölgede incelemelerde bulunan heyet tarafından yapılan incelemeler sonucunda Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy, Taşağıl, Yukarıköy, Tuzla ve Gülpınar köylerinde ve ilçe merkezinde incelemeler gerçekleştirilerek hasar gören yapılarda tespit edildi. Hasar görmüş yapılar üzerinde yapılan incelemelerde bölgede yaygın kullanılan hatıl tekniğine benzer tekniklerle inşa edilmiş yığma yapıların önemli ölçüde hasar gördüğü tespit edildi. Bölgesel olarak ekonomik seviyenin düşük olması ve tekniğin doğru uygulanmaması nedeniyle hasarların Yukarıköy, Taşağıl ve Çamköy köylerinde yoğunlaştığı, gelişmişlik düzeyi nispeten daha yüksek olan diğer köylerde yeni teknikler ve betonarmenin kullanılmasının hasarları önemli ölçüde engellediği gözlemlenmiştir. Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU gözlemlerini ve bölgeden topladığı verileri kullanarak rapor hazırlama işlemlerine başlamış ve yakın zamanda bu raporun ve elde ettikleri diğer verilerin ulusal ve uluslararası ortamda yayımlanması için çalışmalara başladıklarını ifade etmiştir.

Diğer taraftan heyet, devletin tüm olanaklarıyla hızlı bir şekilde bölgeye müdahale ettiğini, depremzedeler için Kızılay ve AFAD’ın bölgede doğabilecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere çalıştıklarını gözlemlediler. Buna ek olarak duyarlı vatandaşlarımızın ve derneklerin çok sayıda yardım araçlarının bölgede olduğu ve ihtiyaç sahibi halka yardımlarda bulundukları da heyet tarafından gözlemlenmiş önemli hususlar arasındadır.