Çift Anadal Programı

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerimizin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alarak, iki ayrı diplomaya ulaşmasını sağlayan programdır.

  1. Çift Anadal Programı ve kontenjanları, Fakülte Kurulumuzun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşir.
  2. Öğrencilerimiz Çift Anadal Programı’na, en erken kayıtlı olduğu Anadal Programı’nın üçüncü yarıyılının, en geç de beşinci yarıyılının başında başvurabilir.
  3. Başvuru sırasında öğrencilerimizin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’si içinde bulunması gerekir.
  4. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan diploma programlarına yapılacak başvurularda öğrencilerimizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş ve başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır.

Detaylı bilgi için lütfen “Uludağ Üniversitesi Çift Anadal Lisans Diploma Programı Yönergesini” okuyunuz.

Yandal Programı

Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerimizin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir yandal sertifikasına ulaşmasını sağlayan programdır.

  1. Yandal Programı ve kontenjanları, Fakülte Kurulumuzun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşir.
  2. Öğrencilerimiz Yandal Programı’na, en erken kayıtlı olduğu Anadal Programı’nın üçüncü yarıyılının, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
  3. Başvuru sırasında öğrencilerimizin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
  4. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan diploma programlarına yapılacak başvurularda öğrencilerimizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş ve başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır.

Detaylı bilgi için lütfen “Uludağ Üniversitesi Yandal Lisans Programı Yönergesini” okuyunuz.

Ayrıca, öğrencilerimiz Üniversitemizin farklı Fakültelerindeki Bölümlerce de kabul edilmektedir. Diğer Fakültelerdeki Çift Anadal ve Yandal olasılıkları için ilanlar takip edilmelidir.