Öğrenci İşleri Bürosu, Fakültemizdeki tüm öğrencilerin dosyalarının oluşturulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumludur. Bu bağlamda öğrencilerle ilgili her türlü belgelerin (Öğrenci Belgesi, Askerlik Tecil Belgesi (EK-C2), vs) hazırlanmasını, üniversite içi ve dışı birimlerle her türlü öğrenci prosedürünü (askerlik işlemleri, af, yatay/dikey geçiş işlemleri, vs), eğitim kurumlarıyla her türlü işlemleri ve üniversite bünyesinde öğrencilerle ilgili her türlü kararın dosyalanıp arşivlenmesini yürütür.

cats

Geçici Mezuniyet Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  1. T.C. Kimlik Numarası’nı içeren nüfus cüzdanı sureti ( Nüfus cüzdanı aslının gösterilmesi kaydıyla fotokopi yeterli olacaktır. Evlilik veya mahkeme kararı ile nüfus cüzdan bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler noterden onaylı evrak getirmelidirler.)
  2. 4 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.)
  3. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kütüphanesi’ nden alınacak ilişik kesme yazısı
  4. Öğrenci kimlik kartı ( Öğrenci kimliğini kaybeden öğrenciler yerel bir gazeteye verdiği kayıp ilanı ile başvurmalıdırlar.)
  5. Sağlık – Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı topluluklara üye olan öğrencilerimiz Sağlık – Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan ilişik kesme yazısı almalıdırlar.

Not: Geçici Mezuniyet Belgeleri Öğrenci İşleri Bürosu’ndan alınacaktır. Diploma ve diploma ekini 2. kez ve sonrakiler için talep edenlerden, 100 TL ücret alınacaktır.

Kendi İsteği İle Kayıt Alma İçin Gerekli Evraklar

Kendi isteği ile kaydını almak isteyen öğrencilerimize lise diplomalarının verilebilmesi için aşağıda yazılı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Lise Diploması hazırlanarak Öğrenci İşleri Bürosu’ndan teslim alınacaktır.

  1. Dilekçe, Evrak Kayıt Bürosu’na teslim edilecektir.
  2. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kütüphanesi’ nden alınacak ilişik kesme yazısı

Öğrenci Belgesi / Askerlik Tecil Belgesi (EK-C2)

Öğrenci Belgesi / Askerli Tecil Belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Danışma Bürosuna isimlerini yazdırdıktan 1 gün sonra yine aynı yerden alabilirler.

 

EK-II (Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu)

İkametgah teskerelerini uzatmak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ve pasaport fotokopisi ile başvuruda bulunduktan 3 gün sonra aynı bürodan EK-2 belgelerini  alabilirler. (Dilekçe İçin Tıklayınız…)

 

Diplomasını Kaybeden Öğrencilerin Yapacağı İşlemler

Diplomasını kaybeden mezun öğrencilerimiz tüm Türkiye’de yayınlanan gazeteye verecekleri ilanı ve Halk Bankası Uludağ Üniversitesi şubesine 100 TL yatırdıklarına dair dekontla birlikte 1.Kat Evrak Kayıt  bürosuna dolduracakları formlarla müracaat ederler. Yeni diplomaları 1 ay içinde çıkarılır.