Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde verilen eğitimin yeterliliği tekrar tescillendi.

14-18 Şubat 2014 tarihleri arasında 13 değerlendirici ve 2 takım başkanından oluşan heyet tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti sonucunda, halen akredite olan Makine Mühendisliği (I. ve II. öğretim), Çevre Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği (I. ve II. öğretim) bölümlerinin akreditasyon süreleri uzatıldı. Ayrıca ilk kez genel değerlendirmeleri yapılan Tekstil Mühendisliği (I. ve II. öğretim) ve Endüstri Mühendisliği bölümleri de akredite olma başarısı gösterdi.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bir kuruluştur. MÜDEK; Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (European Network for Accreditation of Engineering Education-ENAEE) ve Uluslararası Mühendislik Birliği (International Engineering Alliance-IEA-Washington Accord) üyesi olup Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programları için kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Akreditasyon ilgili bölümlerde verilen eğitimin uluslararası kabul görmüş yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun tespiti ve onayı olup, bu bölümlerimiz EUR-ACE Etiketi kullanma hakkına sahip olmuştur.