Özgörev :

Uluslararası düzeyde özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal yarara dönüştürülmesine katkıda bulunmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

Uzgörü :

Uluslararası ölçekte eğitim veren, araştırma yapan ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumun hizmetine sunulmasında öncü olan bir fakülte olmaktır.